Text Box: ساخت و مونتاژ 
هواپيمای راديو کنترل
و الکتريکی 
پرستو

 


 

Text Box: روش ساخت و مونتاژ بدنه

 

 

Text Box: در نقشه محل قرار گرفتن ریب ها و قطعات داخلی بدنه نشان داده شده است. ابتدا  قعطعات را مشخص و سپس با استفاده از چسب چوب بی رنگ ( بعد از خشک شدن شفاف می شود) استفاده نمایید.
یکی از طرفین بدنه را روی میز کار با سنجاق ته گرد یا چسب کاغذی ثابت نگه دارید. ابتدا فرمر هایی که از نظر عرض با هم برابرند را به بدنه بچسبانید. 
بعد از قرار گرفتن فرمرها و خشک شدن چسب , قسمت دوم بدنه را روی فرمرها بچسبانید.

 

SAM_0254 SAM_0257

 

 

Text Box: بعد از اینکه دو طرف بدنه روی فرمرهای هم عرض خشک شد, نوبت قرار دادن فرمرهای بعدی می باشد. تقارن بدنه محم است. برای بدست آوردن یک بدنه متقارن لازم است در این مرجله فرمرهای باقی مانده و پوسته زیرین بدنه و رویی بدنه هم زمان چسب خورده و با گیره نگه داشته شوند تا خشک شوند. شیارهایی روی طرفین بدنه مشخص شده تا پوسته های رویی و زیرین دقیقا در همان شیار قرار گیرند. این کار سبب تمیزی کار و تقارن کامل بدنه می گردد.

 

 

SAM_0258
SAM_0262

Text Box: چنانچه همانند شکل گیره ندارید میتوانید با کش یا سنجاق ته گرد قطعات را به هم محکم نمایید.

 

SAM_0263
SAM_0266

 

Text Box: می توانید تمامی پوسته ها را بچسبانید.  بعد از خشک شدن با سمباده زدن تمامی قسمت ها , بدنه را برای روکش کردن آماده نمایید.

 

SAM_0269
SAM_0268

 

 

Text Box: روش ساخت و مونتاژ بال

Text Box: نقشه را روی میز صاف گذاشته و سپس روی آن را نایلن بکشید. آنگاه قطعات را مطابق نقشه و اشکال زیر بسازید.
ابتدا دو طرف بال را جداگانه ساخته و آماده یکی نمودن نمایید.

 

SAM_0273
SAM_0270

 

 

Text Box: به دو روش می توانید بال این هواپیما را بسازید. روش اول همانطور که در شکل ها نشان داده شده با ثابت نمودن چوب اسپار ( چوب وسط بال) روی میز کار و قرار دادن مرتب ریب ها و چوب انتهایی و جلویی بال ( به ترتیب لبه فرار و لبه حمله) و الی آخر.
روش دوم هم با پهن کردن نقشه ( نقشه را پهن کرده و رووی نقشه را با نایلن بپوشانید تا چسب باعث پاره شدن نقشه نگردد) و قرار دادن تمامی قطعات روی آن و چسباندن.

 

SAM_0281
SAM_0278

 

SAM_0284 SAM_0285

SAM_0287
SAM_0290

 

Text Box: در جلوی بال علاوه بر اینکه چوب بالسا شیار دار به عنوان راهنما استفاده می گردد , در لبه جلویی تیرک بالسا 8 در 5 بچسبانید. بعد از اتمام کار لبه را گرد نمایید.

 

 

SAM_0291 SAM_0297

 

 

SAM_0299 SAM_0300

 

 

SAM_0301 SAM_0305

 

SAM_0308
SAM_0309

 

 

SAM_0310 SAM_0311

 

 

SAM_0313 SAM_0314

 

Text Box: توجه نمایید:  از آنجایی که بال هواپیما دو عدد سروو  برای شهپرها نیاز دارد , لازم است قبل از روکش کردن سیم رابط سروو را در درون بال جا سازی نمایید. در غیر این صورت می بایستی سیم اتصال سروو به گیرنده را از زیر بال به داخل بدنه برسانید.

 

Text Box: روش روکش کردن در قسمت کارگاه آموزشی بخش سسنا کاملا شرح داده شده است.

 

 

 

SAM_0210

 

 

 

SAM_0330

 

Text Box: شرکت هواپیماسازان بهنام گستر تولید کننده انواع کیت هواپیماهای آموزشی رادیو کنترل از شما علاقمندان دعوت می نمایید جهت تهیه کیت هواپیمای انتخابی با شماره 09122057602 تماس حاصل نمایید.